Z uvedeného důvodu bude pro fungování Interny I v rámci nemocnice vyčleněno 23 standardních lůžek a tři lůžka JIP na stanici Chirurgie 1. Interna II bude provoz zajišťovat v náhradních prostorech nemocnice v rozsahu 25 lůžek, příjem interních pacientů v nepřetržitém provozu bude zajištěn v prostorech chirurgických ambulancí.

„Za uzavření části lůžek dětského oddělení nebude možná náhrada a provoz bude řešen zajištěnou dětskou ambulancí s 24hodinovým provozem v pavilonu G nemocnice. Stanice fyziologických a patologických novorozenců bude fungovat bez omezení. Případné hospitalizace dětských a snad méně frekventovaně i interních pacientů zajistí kolegové v okolních nemocnicích Krajské zdravotní, v Ústí nad Labem a Mostě, případně v Děčíně. Za vstřícnost jim proto předem děkuji,“ uvedl Tomáš Hrubý, ředitel zdravotní péče Nemocnice Teplice.

Omezení provozu se týká následujících oddělení:- Interna I (13 lůžek JIP a 58 lůžek standardních),
- Interna II - gastroenterologie (26 standardních lůžek),
- Dětské oddělení (4 lůžka JIP a 21 standardních lůžek).