Děti měly několik veřejných vystoupení: v soukromé hudební škole Maria Regina, na zámeckém nádvoří v Schönbrunnu na vánočním trhu, v Rezidenci pro seniory a při mši v kostele Canisius. Podle zpráv z Vídně, měla všechna veřejná vystoupení velký úspěch a ohlas u publika. Avšak kromě „práce" si děti užily i zábavu, kdy si mohly například při prohlídce zámku Schönbrunn zkusit na vlastní kůži, jak se žilo císařům i jejich poddaným a nebo se podívat na slavné vídeňské trhy.

„Za reprezentaci České republiky i města Teplice patří všem dětem i pedagogickému doprovodu velký dík. Také bychom chtěli poděkovat manželům Hruškovým, našim největším fanouškům a přátelům, za přípravu a organizaci celého turné. Moc děkujeme i sponzorům Ústeckému kraji, Magistrátu města Teplice a společnostem AGS a Knauf, bez jejichž finanční pomoci by se program nemohl uskutečnit," uvedla po návratu za celý tým ZŠ s RvHv Teplice Mgr. Jana Ptáčková.