V družstvu SBD Mír, které spravuje přibližně 8000 bytů, to vře. Na jedné straně je početná skupina nespokojených družstevníků, na druhé představenstvo a jeho příznivci. Obě strany jsou přesvědčené o své pravdě. Ustanovené pracovní komisi vedené Miroslavem Němečkem se nelíbí, že se největší bytové družstvo na Teplicku dostalo do červených čísel.

„Přitom zisky z pronájmů řady reklam umístěných na domech, zisky z pronájmů garáží, fotovoltaických elektráren na střechách domů či pronájmů za antény a další zařízení, k tomu pronájmu prostor pro casino v centru Teplic, musí být velmi vysoké,“ vyjmenovává vedlejší aktivity SBD Mír jeden z přibližně 80 delegátů, kterým se nelíbí současné hospodaření. Přitakává mu třeba Zdeněk Kettner či Miroslav Adámek, kteří rovněž poukazují na nedobrou prezentaci hospodaření ze strany představenstva. Podle nich řada družstevníků ani netuší, že družstvo má milionové vedlejší příjmy do svého ročního rozpočtu.

Předseda SBD Mír označuje zmíněnou ztrátu jako mizivou. „Při rozpočtu necelých 40 milionů korun je v zanedbatelné výši,“ říká. „V předchozích letech dosahovalo družstvo milionových zisků a stejně tak v letošním roce opět dosáhne zisku ve výši několika milionů korun,“ tvrdí Andrášek. „Jestli proto někdo z údaje o výsledku hospodaření jednoho roku dělá radikální závěry o stavu družstva, je finanční analfabet,“ snaží se bránit.

Uzávěrka loňského hospodaření, které podle výroční zprávy vykázalo ztrátu přes 300 tisíc korun, neprošla v létě při hlasování. Teď se o ní má hlasovat v rámci shromáždění delegátů znova. Kvůli červeným číslům v hospodaření má pracovní komise, jež byla mimo jiného zvolená právě pro prověření způsobu hospodaření, obavy o další existenci družstva.

A to i s ohledem na fakt, že předseda SBD Mír čelí trestnímu stíhání kvůli spolupachatelství v přečinu poškození věřitele. Marek Andrášek ale v tomto případě souvislost s vedením družstva odmítá. „Jde o soukromé aktivity, které nikterak nesouvisí s družstvem. Jestli ale někteří mají potřebu můj soukromý život řešit, vede mě to k otázce, jestli nemají nic lepšího na práci anebo jestli tyto otázky vlastně nesměřují někam jinam,“ reaguje.

Celá nynější situace ohledně dění v družstvu se vyhrotila až do té míry, že 81 nespokojených delegátů z celkového počtu 188 podepsalo žalobu na vyloučení předsedy z představenstva. Soud v září vyhověl návrhu na předběžné opatření a zakázal Marku Andráškovi do odvolání řídit představenstvo a stejně tak shromáždění delegátů. Běžného řízení činnosti družstva se to podle něj ale netýká.

Čtvrteční výroční shromáždění delegátů SBD Mír Teplice je neveřejné a probíhat bude bez účasti médií.