Slavnostním otevřením expozic vnitřního nádvoří teplického zámku, ve čtvrtek v podvečer, rozšíří Regionální muzeum Teplice pro své návštěvníky prohlídkovou trasu D o nové prostory unikátní malovaný sál a nově zrestaurovanou umělou jeskyni, tzv. grottu. K ní přilehlý sál s dochovanou původní výmalbou, u nás nemá obdoby.

Návštěvníky ve čtvrtek v 17 hodin na vnitřním nádvoří teplického zámku přivítá ředitel muzea Bohuslav Boček, zajímavosti o nových expozicích prozradí Bohuslava Chleborádová. Vstup je volný.

UMĚLÁ JESKYNĚ

Umělou jeskyni ve svém sídle v Teplicích vybudoval kolem roku 1630 Vilém Vchynský, věrný podporovatel Albrechta z Valdštejna, se kterým byl roku 1634 zabit v Chebu.

Na konci 18. století, další z majitelů teplického panství, Jan Nepomuk Clary-Aldringen tyto prostory přestavěl podle antických vzorů. Z dochovaných stavebních plánů je zřejmé, že zahradní sál sloužil jako jídelna pro vyšší služebnictvo.

Rekonstrukce těchto prostor byla součástí velkorysé klasicistní přestavby teplického zámku, která zahrnovala i romantické úpravy zámecké zahrady.

Zámek tak získal dnešní podobu, podobně jako celé město Teplice, které se vybudováním jednotné klasicistní zástavby dostalo na roveň lázeňských měst Západní Evropy.

VNITŘNÍ AREÁL

„Každý rok se na zámku něco obnovuje a restauruje, něco nového zpřístupníme návštěvníkům. Teď na léto zpřístupníme vnitřní areál zámku. Před třemi lety jsme zrekonstruovali tzv. grottu, což je umělá jeskyně, která byla vybudována kolem roku 1630. Teď k ní přibyl další, sousedící prostor, kterému restaurátoři vrátili jeho původní podobu. Jde o jídelnu, která kolem roku 1800 sloužila pro vyšší služebnictvo. Podobný rozsah původní výmalby, mají jen v Sasku," uvedl ředitel Regionálního muzea v Teplicích Bohuslav Boček.

Prohlídka nově zrestaurovaných prostor zámku bude součástí prohlídkového okruhu, který zahrnuje návštěvu expozice Po stopách zaniklého kláštera v Teplicích a románské krypty.

PROHLÍDKY

Prohlídky s průvodcem budou začínat každou celou hodinu celoročně od úterý do neděle od 10 do 17 hodin, s přestávkou ve 12 hodin.

Vstupenky na prohlídku trasy D si mohou návštěvníci koupit v hlavním vchodě do teplického zámku i ve vstupu do románské expozice, tj. z druhé strany zámku od malého zámeckého rybníka. Nově bude otevřen také průchod přes Ptačí schody. Vstupné bude 40 korun.

Co je to grottaGrotta je člověkem vytvořená jeskyně nebo výklenek budovaný obvykle v renesančních a barokních zahradách nebo v přízemních prostorách zámků. Často je zdobená krápníkovou omítkou, vsazenými lasturami, plastikami ap. Tato móda přišla do Čech z Itálie a byla výsadou šlechtických vrstev. Stejně to bylo také v Teplicích. Umělá jeskyně tu byla vybudována někdy kolem roku 1630 Vilémem Kinským podle vzoru grotty pražského paláce Albrechta z Valdštejna a je zdobena štukovými krápníky a bohatou plastickou výzdobou. Podle zámeckého inventáře z roku 1634 v ní byla velká cínová vana „na způsob kašny", určená ke koupání v termální vodě. Grott je pět v republice a ta teplická je druhá největší a v nejzachovalejším stavu.