„Děkujeme všem, kteří pomohli a přinášeli a přiváželi věci z domova, nebo je zakoupili přímo v Olympii. Vybralo se mnoho potřebných věcí, které byly ihned odeslány do oblastí, kde je v současné době nutně potřebují," uvedla Alexandra Svobodová, ředitelka OS ČČK Teplice.

Lidé nosili především mycí, úklidové a desinfekční prostředky, košťata, balené vody, ale i deky, povlečení nebo krmení pro zvířata.

Pokud se chcete do sbírky, kterou pořádá Červený kříž zapojit, máte stále možnost. V sídle ČČK Teplice ve Wolkerově ulici budou pracovníci vybírat donesený materiál ještě celý tento týden.

„Chtěli bychom poděkovat té spoustě dobrovolníků, kteří se do sbírky zapojili a také vedení obchodního centra Olympia Teplice, které ochotně spolupracovalo a nabídlo své prostory pro uskutečnění celé akce. Díky Vám všem se vybralo mnoho potřebných věcí," dodala Alexandra Svobodová.

Sbírky na obcích

Město Duchcov pořádá humanitární materiální sbírku na pomoc obcím postiženým povodněmi, která se uskuteční ve dnech 10. 13.6.2013. Věci se budou přijímat v době od 8.00 do 17.00 hodin v prostorách bývalého květinářství na náměstí Republiky.

Jedná se o materiální pomoc, tj.: hygienické potřeby, čistící a desinfekční prostředky, balené vody, deky, gumové rukavice, košťata, kbelíky, hrábě, pytle na odpad. Věci budou předány Obci Libotenice na Litoměřicku.

Sbor dobrovolných hasičů Krupka a Sbor dobrovolných hasičů Unčín jsou společně připraveny k nasazení svých požárních jednotek na odstraňování následků škod, způsobených povodněmi v okrese Děčín, který byl našemu územnímu odboru přidělen.

Hasičské sbory vyrazí na odstraňování škod společně v počtu deseti lidí. Jsou vybaveny dvěma plovoucími čerpadly. Jejich nasazení proběhne v závislosti na poklesu vodní hladiny v okrese Děčín.