Volební účast v prvním kole dosáhla 15,79 %. Druhé kolo je už rozhodující. Ten z kandidátů, který dostane více hlasů, bude senátorem. Voliči dostanou hlasovací lístky obou kandidátů přímo ve volební místnosti. Do urny vhodí pouze jedno vybrané jméno.

Jako tzv. doplňující byly senátní volby vyhlášeny kvůli lednovému náhlému úmrtí předsedy Senátu Jaroslava Kubery. Vítěz se ujme mandátu na zbytek jeho volebního období do října 2024.

Hynek Hanza a Zdeněk Bergman
Senátorem bude Hanza, nebo Bergman. Máme ohlasy a ucelený přehled výsledků obcí

Opatření kvůli COVID 19

Ministerstvo vnitra vydalo přesné instrukce, jak to má ve volební místnosti vypadat z hlediska hygienicko - protiepidemických opatření. Komise se tím musejí ve volebních místnostech řídit. Ve volební místnosti museli organizátoři voleb zajistit: u vstupu do volební místnosti dezinfekční prostředek na ruce pro voliče, vyvěsit upozornění, že je volič povinen používat roušku nebo obdobný ochranný prostředek dýchacích cest.

Během hlasování je nutné zajistit: dodržování rozestupů mezi voliči alespoň 2 metry; to platí i pro voliče čekající před volební místnosti. Zajištění rozestupů se netýká případů, kdy voliči poskytuje pomoc asistent. Omezení přímého kontaktu voliče s členy okrskové volební komise na nezbytně nutnou dobu. Při prokazování totožnosti to lze zajistit tak, že volič položí před člena okrskové volební komise doklad totožnosti a odstoupí. Na pokyn člena komise si odkryje obličej a po ztotožnění jej opět zakryje, poté si vezme zpět doklad totožnosti, převezme úřední obálku a hlasovací lístky.

Komise budou průběžně dezinfikovat kliky, a hlavně prostorů, v nichž dochází k vložení hlasovacího lístku do úřední obálky, a dalších povrchů. Budou otevřené dveře do volební místnosti kvůli větrání.

Při hlasování do přenosné volební schránky je nutné dbát na následující: dotazovat se voličů, kteří žádají o hlasování do přenosné volební schránky, zda nejsou v karanténě neboť karanténa je překážkou práva volit, musí vyzvat voliče (pokud tak neučinil sám), aby si zakryl dýchací cesty, pravidelně dezinfikovat povrch přenosné volební schránky, ve zdravotnickém zařízení nebo zařízení sociálních služeb postupovat v dohodě s vedením nebo příslušnými zaměstnanci tohoto zařízení. Omezit kontakt členů okrskové volební komise s klienty daného zařízení (např. vyhrazením prostor tak, aby členové komise neměli možnost kontaktu s klienty, kteří nemají zájem o hlasování, a vybavením těchto prostor dezinfekčními prostředky).