Hynek Hanza s cenou za Zimák.Zdroj: ArchivSlavnostní vyhlášení se konalo v pondělí večer v Betlémské kapli v Praze. Cenu pro Teplice tam převzal primátor Hynek Hanza. Ocenění pro teplický Zimák porota ohodnotila slovy: „Stavba z veřejných prostředků velmi zdařile rozšířila komplex teplických sportovišť. Oceněna je nejen architektura, dispoziční a provozní řešení stavby, ale i celá realizace, včetně konstrukčních detailů.“ Autorem stavby je teplický architekt Petr Sedláček.