„V takovém případě má chodec zákonem danou povinnost mít na sobě prvky z retroreflexního materiálu umístěné tak, aby byly viditelné pro ostatní účastníky provozu na pozemních komunikacích,“ vysvětlil policejní mluvčí Daniel Vítek.

Dohled směřovali především na riziková místa, kde podle předchozích zkušeností předpokládali pohyb chodců na silnici. Soustředili se především na oblast průmyslové zóny u Srbic, kam často chodí zaměstnanci ještě za tmy.

„Vzhledem k tomu, že předpis upravující povinnost chodců nosit reflexní prvek, pokud se za snížené viditelnosti pohybují mimo obec po krajnici nebo okraji vozovky v místě, které není osvětleno veřejným osvětlením, platí už tři roky, tak padaly už i pokuty,“ dodal Vítek.

Během dvou hodin zkontrolovali policisté více jak dvě desítky chodců, šest z nich nemělo na svém oblečení žádné reflexní prvky předepsané zákonem a ohrožovali bezpečnost svou i ostatních účastníků silničního provozu. Kromě pokuty dostali hříšníci i reflexní pásky. „Snad pro ně byla finanční sankce dostatečným ponaučením a v budoucnosti již budou platnou legislativu dodržovat,“ dodal mluvčí.