„Každá rybářská organizace se snaží zarybňovat své sportovní revíry i z vlastní produkce a z těchto důvodů má i naše MO Teplice několik chovných rybníků Jaroslav, Mstišov, Malá Barbora u Jeníkova, Dolní Zámecká, od roku 2012 nově Křemýž. A protože se osvědčil dvouletý cyklus výlovů, provádí se výlov každého rybníka zpravidla jednou za 2 roky. V letošním roce byly výlovy Malá Barbora a právě Dolní Zámecká," informuje na stránkách web teplických rybářů: www.mocrsteplice.cz. Slovené ryby putovaly do revírních vod v působnosti organizace, kde budou připraveny pro příští sezonu.(pem)