Pouze tam platí přes prázdniny do 31. srpna povolenka pro lov v době po 24 hod., tj. od 00:00 do 4:00 hod. Pro tuto výjimku platí i to, že osoba provádějící lov ryb je povinna v době od 00:00 hod. do 4:00 hod. osvětlit místo lovu bílým neoslňujícím světlem. Zakládání otevřených ohňů se pro tyto účely na obou „nočních“ podrevírech zakazuje.