“Chceme propojit více než tisíc lidí, kteří skautingem v Teplicích prošli,” doplňuje současný vedoucí Jakub Mráček. Pro “absolventy” středisko připravuje celou řadu akcí.

Zatím se zájemci mohou připojit do absolventské skupiny na facebooku. “Máme připravená historická videa a fotografie, na kterých se tehdejší skauti a skautky poznají,” doplňuje Mráček. V plánu mají i web s rozsáhlejší kronikou a fyzická setkání.

Vyvrcholením oslav jubilea v únoru 2020 bude otevření nového zázemí v Trnovanech. Skauti nedávno koupili pozemek ruiny, kterou zbourali, v příštím roce se za budovou ředitelství policie má stavět první budova nových kluboven.