Teplice Skautské středisko Teplice 2 oslaví 11. února své 22. narozeniny. Skauting má v Teplicích tradici již od roku 1919, ale jeho existence byla vždy pevně svázána s existencí svobodného státu a tudíž byl rozvoj skautského hnutí několikrát násilně přerušen. Poprvé v roce 1938, podruhé roku 1949. Uvolnění přinesl rok 1968, tehdy existovalo v Teplicích neuvěřitelných osm skautských oddílů. Jejich rozvoj ale brzy utnula normalizace a plné obnovy se hnutí dočkalo až roku 1990.

„Proto slavíme teprve 22. narozeniny, ačkoliv počítáno od založení teplického střediska se blížíme stoletému jubileu“, říká Lenka Kubalíková z vedení teplické dvojky. „Oslava narozenin je velkou příležitostí připomenout si, že ve skautském hnutí vyrůstaly a nalézaly životní přátele děti z již pěti generací. Sobotní akce je určena především těm, kteří teplickými skautskými oddíly prošli v minulosti, ať už jako děti nebo vedoucí“, dodává. „Rádi bychom je proto všechny pozvali na setkání v našich klubovnách v Jiráskově ulici. Na programu je promítání starých fotek a vzpomínání na veselé táborové historky, ale i vážnější témata jako povídání o budoucím fungování střediska a skautingu vůbec. Protože řada z bývalých vedoucích jsou dnes rodiči, součástí narozenin bude i školka pro jejich ratolesti!“

Středisko Teplice 2 má dnes 140 aktivních členů ve věku od 6 do 80 let a jejich počet stále stoupá. Děti navštěvují oddíly podle věku, navíc rozděleny na kluky a holky. „Tenhle model se může mnohým zdát staromódní, ale ve skutečnosti nám umožňuje ušít pro děti program na míru. Třeba kluci ve věku kolem osmi let jsou vesměs hyperaktivní a potřebují se na schůzkách vyblbnout, holčičky stejného věku se daleko raději věnují klidnějším, například výtvarným aktivitám. Od patnácti let pak fungují kluci a holky v rámci společného oddílu“, vypráví své zkušenosti vůdce Smečky Vlčat Pavel Holzknecht. „Kromě každotýdenních schůzek připravujeme pro děti výpravy do přírody, kratší prázdninové pobyty během roku a vrcholem je letní tábor, kde si díky pestrému programu přijde na své opravdu každý“, říká Lenka Kubalíková. Ten loňský se nesl v duchu Krále Artuše a rytířů Kruhového stolu. Více informací o teplických skautských oddílech najdete na webu www.skautiteplice.cz.

JOSEFA KOVÁŘOVÁ