„Koncem měsíce dubna 2014 byly předány k tisku první složenky pro zaplacení uvedené majetkové daně.

„S tiskem a s rozesíláním složenek se začíná u nejstarších spoluobčanů, nejmladší vlastníci nemovitých věcí mohou obdržet složenku nejpozději do 25.5.2014," uvedl mluvčí Finančního úřadu pro Ústecký kraj Jiří Kotous.

Jako v předešlých letech platí, že vlastníci, kteří jsou místně příslušní k více finančním úřadům, a tedy obdrží více složenek, obdrží složenky jako poslední. To by se mělo týkat zhruba tři sta tisíc poplatníků," uvedl Jiří Kotous z Finančního ředitelství pro Ústecký kraj.

Má-li občan poplatník nemovité věci ve více krajích (v místní působnosti více finančních úřadů), obdrží všechny složenky pouze v jediné obálce.

Podle Kotouse poplatníkům, u nichž za zdaňovací období roku 2014 došlo ke změně výše daně oproti předchozímu roku, případně oproti částce vypočtené v daňovém přiznání, sdělí místně příslušný správce daně novou výši daňové povinnosti nejčastěji hromadným předpisným seznamem. Tento seznam je pro poplatníky zpřístupněn k nahlédnutí na všech územních pracovištích finančního úřadu v pracovních dnech od 30. dubna do 2. června 2014 včetně.

Úhradu lze provést bezhotovostně na účet finančního úřadu, hotovostně na poště prostřednictvím obdržené složenky nebo v rámci pokladních hodin na územních pracovištích finančního úřadu.

„Také letos dojde k rozšíření pokladních hodin v závěru měsíce května od pondělí 26.5. do pátku 30.5. a též v pondělí 2.6.," uvedl na závěr mluvčí Kotous.