Uzavřené nechává hygiena ZŠ Aléská Bílina, MŠ při Biskupském gymnáziu, MŠ Krteček a MŠ Písnička Krupka. Podle ředitelky protiepidemického odboru Krajské hygienické stanice Ústeckého kraje Olgy Štorkánové je kromě těchto zařízení v dalších 13 jiných v okrese řešen výskyt covidu. Pondělní antigenní testování ve školách ukázalo na 64 pozitivních dětí.