To se konalo na Střední škole textilní v Teplicích. Předkladatelem celého projektu GinKoNet je drážďanské vzdělávací zařízení IBB Dresden. Střední škola textilní Teplice byla k projektu přizvána na základě dlouhodobé dobré spolupráce s německou stranou. Sympozium odstartovalo v 9 hodin. Němečtí hosté a studenti textilní školy a Střední zdravotnické školy v Teplicích a pedagogičtí pracovníci poslouchali přednášky lektorů o tom, jaké schopnosti již různé dnešní textilie mají. „ Velkou radostí je pro nás návštěva paní inženýrky Jany Drašarové z Technické univerzity v Liberci. Osobně se touto problematikou zabývá,“ říká Jaroslava Klimtová, ředitelka SŠ Textilní. Cílem konference bylo představit novinky textilních materiálů a technologií, zaměřené na zlepšení kvality zdraví člověka.