Když umělci na přelomu sedmnáctého a osmnáctého století objevili obrovský malířský potenciál Česko-saského Švýcarska, jako jeden z prvních námětů je upoutala právě pevnost Königstein. Vznikla tu tak celá řada ztvárnění, jež proslavila pevnost na stejnojmenné stolové hoře po celém světě. Nejen ta nejslavnější, nýbrž také i díla dosud nikdy nevystavovaná jsou zde ke spatření od 11. dubna do 2. listopadu v rámci mimořádné výstavy „Nejkrásnější v celé zemi! Pevnost Königstein v zrcadle umění." Poprvé jsou tato díla vystavována přímo na místě svého vzniku a v takto ucelené podobě.

Vrcholem výstavy jsou bezesporu velkoformátové veduty italského malíře Bernarda Bellotta, zvaného Canaletto, které vznikly mezi lety 1756 až 1758 na objednávku saského kurfiřta Fridricha Augusta II. Malíř zde na svých plátnech detailně zachytil způsob života i ansámbl staveb na pevnostní plošině. Dva z celkem pěti vystavených olejů se díky zápůjčce z Manchester Art Gallery dočkaly svého vůbec prvního vystavení na německé půdě.

„Je pro nás velkou ctí, že smíme Canalettovy veduty poprvé v historii ukázat na místě jejich vzniku", říká Dr. Angelika Taubeová, manažerka pevnosti Königstein, a dodává, že pro takto cenné obrazy platí nejpřísnější nároky na výstavní podmínky, které ale historické prostory Magdalénina hradu (Magdalenenburg) naštěstí splňují.

Zhruba stovka výstavních exponátů z pěti staletí dokumentuje obdivuhodnou různorodost uměleckých pojetí pohledu na stolovou horu a na pevnost s jejím pohádkovým okolím. K vidění jsou tu vedle cenných olejomaleb, mědirytin a akvarelů také fotografické snímky i malby na míšeňském porcelánu.

Výstavní prostory jsou věnovány malířům, jako byli Johann Alexander Thiele, Adrian Zingg či Ernst Ferdinand Oehme, kteří prosluli právě jako objevitelé Česko-saského Švýcarska, ale také jejich uměleckým nástupcům, jako byli Ernst Hassebrauk a Irmgard Uhligová či z fotografů například Hermann Krone. Zastoupeni jsou zde i současní umělci, jako např. Jochen Fiedler, Jürgen Barth či Silke Höppnerová. K tomu připočtěme zhruba 140 návštěvníků pevnosti, kteří následovali výzvu podílet se na výstavě vlastními fotografiemi. Experimentálně pojatá filmová instalace pak umožňuje nahlédnout na pevnost z nečekaných úhlů a zpřístupňuje její skrytá zákoutí.

Převážná většina exponátů pochází z vlastních uměleckých sbírek pevnosti Königstein. Od doby, kdy se pevnost v podobě muzea v roce 1955 otevřela návštěvníkům, patří sbírková činnost a uchovávání a vystavování objektů, které mají bezprostřední vztah ke Königsteinu, k jejím hlavním úkolům. V roce 2014 se její spolupracovníci ohlížejí zpátky na svou téměř šedesát let trvající sbírkovou činnost. „Náš obrazový archív čítá mezitím zhruba tři tisíce obrazů", vypráví kurátor a autor myšlenky této výstavy Andrej Pawluschkow. „Vybrali jsme ty nejkrásnější a nejzajímavější exponáty, abychom je, doplněné o cenné zápůjčky z německých i zahraničních muzeí, zpřístupnili veřejnosti." Obrazy zapůjčili vedle Manchester Art Gallery také Státní umělecké sbírky Drážďany, Kulturněhistorické muzeum ve Zhořelci (Görlitz), Pomořanské zemské muzeum Greifswald a také soukromá sběratelka Linde Großpietschová ze Severního Porýní-Vestfálska.

Patron výstavy, saský ministr financí Prof. Dr. Georg Unland, k expozici sdělil: „Pevnost Königstein patří k nejoblíbenějším turistickým cílům v Sasku. Své návštěvníky neustále ohromuje velikostí a mohutností zdí a bran. Tato mimořádná výstava představuje zcela výjimečnou událost v jejím kulturním kalendáři. Jsem si jist, že bude mít veliký úspěch."

Výstavu doplňuje také dokumentace na venkovní pevnostní plošině, kde jsou vyznačena místa, na nichž můžeme srovnat historické pohledy se současným stavem. Výstava je také obohacena o pestrý doprovodný program s tematickými procházkami, výtvarným programem pro děti i dospělé a také možností vyzkoušet si práci s camerou obscura a tiskařským lisem.

Výstava„Nejkrásnější v celé zemi! Pevnost Königstein v zrcadle umění" je veřejnosti přístupná od 11. dubna do 2. listopadu 2014 denně od 10 do 18 hodin. Vstupné je zahrnuto do běžné ceny vstupenky do pevnosti, která činí pro dospělé 8 euro, snížené vstupné je 6 euro.

Pevnost Königstein je jedna z největších pevností v Evropě a patří k nejvýznamnějším kulturním památkám Saska. Tato nedobytná pevnost se vypíná vprostřed bizarní krajiny labských pískovců 247 metrů nad úroveň řeky Labe. Devět a půl hektaru veliká pevností plošina je se svým jedinečným souborem padesáti staveb z nejrůznějších období a se svými dějinami sahajícími až do 13. století, jež jsou na místě zdokumentovány v řadě výstav, doslova magnetem pro stovky návštěvníků z celého světa.

---------------------------------

HLAVNÍ INFORMACE

KDY: 11.04.–02.11.2014 | pevnost je otevřena denně 9–18 h | pokladna zavírá o hodinu dříve

KDE: Pevnost Königstein | cca 30 km JV od Drážďan, cca 10 km od města Pirna

VSTUPNÉ: 8 €/ 6 € | rodinné tj. max. 4 děti do 16 let + 2 dosp. 21 € | skupinové slevy | návštěvníci z Česka mohou uplatnit slevu v rámci Kulturního pasu (Euroregion Elbe/Labe)