O prázdninách nebudou jezdit přes Teplice kamiony ani další velká auta. Veškerá nákladní doprava bude odkláněna výhradně na obchvat a posléze na Prahu podél prosetického sídliště. A to kvůli dvěma velkým omezením provozu.

Jednak bude z části neprůjezdná kvůli rekonstrukci kanalizace a vodovodu Nákladní ulice a bude se dělat nová silnice na Masarykově ulici v Trnovanech.

SLEDUJTE DOPRAVNÍ ZNAČENÍ

„Motoristé projíždějící Teplicemi by měli v létě kvůli uzavírkám bedlivě sledovat dopravní značení," nabádá za dopravní policii Daniel Vítek. Objízdné trasy řádně vyznačí. Řidiči, kteří přes léto nemusejí přímo do Teplic, by se měli tomuto městu raději vyhnout, aby nebloudili.

Od 1. července začíná v Nákladní ulici první etapa náročné uzavírky. Ta vzhledem k tomu, že jde o velmi frekventovanou tepnu v Teplicích, ovlivní dopravu nejen v této části města. Vodaři budou rekonstruovat vodovod a likvidovat starou nepoužívanou kanalizaci v úseku od ulice Spojenecké po okružní křižovatku.

Provoz zde bude podle informací Deníku veden jednosměrně od Ústí ven z Teplic. Práce jsou plánované do konce prázdnin.

Práce vodařů se budou týkat prostoru silnice u nákupní zóny mezi Albertem a Lidlem. Vodovod v zemi vede potrubím z nekvalitní litiny. „Pochází z roku 1955 a dnes už je ve špatném technickém stavu a opakovaně poruchový," uvádí Jiří Hladík ze Severočeské vodárenské společnosti. Proto ho vymění za nový.

V téže lokalitě je podle Hladíka vedena také kanalizace z kameniny. Podle kamerové prohlídky je popraskaná a bez přípojek, proto bude v rámci výkopu zrušena.

Úřední dům, kus historie Teplic, chátrá. Je na prodej.
Úřední dům, kus historie Teplic, chátrá. Je na prodej

Druhé velké omezení provozu se týká Masarykovy ulice v Trnovanech. Kvůli rekonstrukci silnice, úpravy přechodů, výměny kanálů a dalších prací, zde bude v úseku od křižovatky u policie až prakticky po kruhový objezd upravena doprava. Rovněž toto omezení se týká celých prázdnin.

Jezdit se zde bude pouze ve směru od Ústí do Teplic. V opačném směru bude doprava odkláněna na křižovatce u policie doleva, do ulice Okružní (okolo Červeného kostela dále ve směru ven z Teplic neprůjezdné). Objízdná trasa povede přes Kozinovu a Přítkovskou ulici zpět na Masarykovu ulici na kruhový objezd u bývalého kina Lípa, dnes Billy.

ÚPRAVY MHD

S omezením v Trnovanech souvisí také úpravy MHD v této lokalitě. Mimo provoz bude zastávka u policie v Trnovanech (ve směru z centra), a pak další s linkovým označením Trnovany - v uzavřeném úseku (v obou směrech). MHD bude opravovanou část Masarykovy ulice objíždět.

Masarykova ulice patří pod správu ředitelství silnic a dálnic, takže vše probíhá v jejich režii. Město Teplice se bude paralelně podílet například na přechodech.

Podle Ivany Müllerové z teplického magistrátu bude počet přechodů v této části ulice snížen o jednu zebru. Zmizí přechod, který je nyní situován přímo před bývalým vchodem do tehdejšího nákupního střediska Delta.

V souvislosti se zmíněnou částečnou uzavírkou Masarykovy ulice město po dobu prázdnin zruší jednu jednosměrku v souběžné Štúrově ulici (propojka ulic Doubravská - Thámova).

Přejezd kolejí v Teplické ulici v Krupce zarůstá. Technický stav je žalostný.
Přejezd v Krupce je upravený. Signalizaci nechali nefunkční