K nejvýznamnějším investicím v přístrojové technice bude patřit počítačový tomograf, umožňující splnění klinických požadavků na současnou CT techniku. „Počítačový tomograf k magnetické rezonanci je už deset let starý a navíc v letošním roce končí výroba náhradních dílů, takže je výměna nutná,“ vysvětlil ředitel teplické nemocnice Robert Pelíšek.

Nemocnice usiluje o CT, snímající minimálně 64 řezů za otáčku, raději ale snímající 128 řezů najednou, s hardwarovým a softwarovým vybavením. Takový přístroj zatíží pacienta ozařováním mnohonásobně méně, než ten současný a výstup je z něj mnohem dokonalejší. CT v Teplicích navíc slouží jako záloha pro Masarykovu nemocnici v Ústí nad Labem, se kterou prostřednictvím primáře Milouše Dernera, radiodiagnostické oddělení teplické nemocnice úzce spolupracuje.

Oddělení urologie bude vybaveno novým pojízdným rentgenovým přístrojem s C ramenem a interna se dočká obměny ultrazvukového přístroje pro echokardio. Obdobným přístrojem je už vybavena neurologie.

Také oční oddělení potřebuje nutně koupit ještě letos tonometr na měření očního tlaku a na vyšetření před operacemi autorefraktometr. Jde o investici za přibližně 250 tisíc korun. Oba přístroje už dosloužily, jsou staré 10 a 25 let. Nemocnice má v plánu využít peněz z regionálního operačního programu. Pokud neuspěje, musela by přístroj kupovat z vlastních zdrojů.

Připraven je už investiční plán na přístrojovou techniku pro rok 2010. Jak prozradil ředitel Pelíšek, půjde o zhruba 15 milionů korun.