Návrh dostali zástupci obcí společně s pozvánkou, aby si mohli připravit připomínky. Jednání se zúčastnili i dva členové Klubu přátel krušnohorské železnice.
Celkový rozsah provozu podle návrhu má být zhruba stejný jako po letošním 10. červnu. Nechystá se tedy na těchto dvou tratích nějaké drastické seškrtání provozu. U jednotlivých spojů jsou navrženy určité časové posuny v návaznosti na posun rychlíků od Prahy, aby byla v Teplicích zachována možnost přestupu.
Na trati Most - Moldava je přihlédnuto k převažující poptávce cestujících. O víkendu mají jezdit vlaky v pravidelném dvouhodinovém intervalu, zatímco v pracovních dnech mají na Moldavu jezdit jen dva vlaky denně, a to stejně jako od letošního 10. června, jeden dopoledne a jeden večer. V ostatních denních dobách mají dopravu zajišťovat autobusy Teplice - Moldava.
Dopolední vlak do Moldavy má jezdit pouze z Litvínova, ne z Mostu. Zástupce Krajského úřadu uvedl, že doprava do Krušných hor je určena nejen pro obyvatele hor, ale i pro jejich návštěvníky.
Na čtvrtečním jednání padaly ze strany obcí i občanských sdružení mimo jiné připomínky k nemožnosti rozumné dopravy z Moldavy a Mikulova do Litvínova a okolí, protože vlaky a autobusy v Hrobu absolutně nenavazují. Rovněž padl požadavek, aby dopolední vlak do Moldavy jel už z Mostu. Dále bylo poukázáno na to, že přeložení křižování z Dubí do Hrobu přinese zvýšené náklady na zimní údržbu výhybek ve stanici Hrob.
Zástupci Krajského úřadu přislíbili, že požádají autobusového dopravce o takovou úpravu jízdních řádů, aby autobusy na vlaky navazovaly. Dále prozkoumají možnost, aby dopolední vlak do Moldavy mohl jet už z Mostu aspoň v době zimních a jarních prázdnin. O křižování v Hrobu uvedli, že bylo nutné aby se zachovala návaznost v Teplicích na rychlíky od Prahy.
K problematice obnovy propojení Moldava - Holzhau vystoupil starosta obce Osek a vyzval obce, aby opět zasedly k jednacímu stolu. Na dotaz ohledně protipovodňové nádrže, která by zasáhla těleso tratě uvedl, že tento stav již dnes nehrozí.
Michal Švec z Klubu přátel krušnohorské železnice, který se jednání zúčastnil k tomu podotkl: „Na jednání asi chyběli zástupci Mostu, kteří by bojovali, aby vlaky jezdili již z Mostu.“