Vedení Teplic se ale brání, že tam to nejde, protože to na rozdíl od Panoramy nejsou městské pozemky a majitelé Hvězdy je odmítají prodat. „Nechali jsme si vytipovat místa, kde by taková stavba připadala v úvahu z hlediska rozměrů, účelu stavby a podobně. Studie pro Panoramu už existuje a budeme ji dále diskutovat v rámci rady města i na zastupitelstvu,“ sdělil náměstek primátora Jiří Štábl. Právě on společně s primátorem Hynkem Hanzou o tomto plánu debatují také ve facebookové skupině Teplice. Tam zatím převažují spíše negativní reakce. Proto jsme se zaměřili právě na reakce lidí.

Někteří dokonce vyhrožují společnou veřejnou žádostí proti vykácení Třešňovky. „Po dohodě s právníky připravujeme petici, aby se na této "zelené louce" nestavělo,“ vzkázala za odpůrce Jana C.
K odpůrcům patří také Miroslav Hladík. Do Třešňovky chodil už jako malý kluk s rodiči na procházky. „Je to kus zeleně ve městě. Nechápu, proč se v dnešní době zelené plochy ničí na úkor betonových staveb. Stromy přeci potřebujeme pro život. Navíc je v Teplicích řada jiných míst, kde by se dalo klidně stavět,“ komentuje.

Na jiná místa poukázal také Stanislav Molnár. „Bramš nebo Břízky v Řetenicích. Město tam má dost velké pozemky, je to dostupné pěšky i na kole. Strategický plán Teplic je jedna velká tragédie. Teď je problém najít místo na koupaliště, atletický stadion a podobné stavby,” myslí si.

Místa pro nový atletický stadion vytipoval pro město místní architekt Petr Sedláček. Třešňovku označil za nejvhodnější i z pohledu napojení na okolí, včetně nedalekých zalesněných porostů na Doubravce. I on však zmínil, že pokud by město vlastnilo dostatečný prostor v místě Hvězdy Trnovany, byla by tato lokalita zřejmě číslem jedna.

Závazný příkaz na vykácení části Třešňovky, kde by mělo stát nové sportoviště, ale zatím nepadl. A jen tak to nebude. Je to otázka řady let. „Takovému rozhodnutí bude předcházet dendrologický průzkum uvažované lokality. Než bychom tedy nějaké stromy vykáceli, budeme mít v ruce posudek, v jakém jsou stavu,“ uvedla vedoucí odboru životního prostředí na teplickém magistrátu Dagmar Teuschelová.

„Nepředpokládám ale, že by v dané lokalitě sadu, který tu kdysi založilo tehdejší JZD, byly nějaké památné stromy nebo nějaké extra zdravé. Nechci ale předjímat, jak to bude. Každopádně s kácením je vždy spojená také následná výsadba nových stromů. Lidé se nemusí obávat, že by přišli o zeleň,“ dodala.