"Uvažujeme o tom, že třídění odpadů od příštího roku ještě zintenzivníme. Rádi bychom využili dotaci na velké kontejnery a rozšířili i pytlový sběr," nechala se slyšet starostka.

Novou službu zahájilo město Osek ve spolupráci s firmou Služby města Oseka, s.r.o od 29. dubna, kdy se bioodpad začal vozit do Ekodendry. Osečtí tak mají další možnost k třídění odpadu. Kromě 27 zelených nádob na sklo, 39 žlutých nádob na plasty a 33 modrých kontejnerů na papír teď mohou na spadané ovoce, zbytky ze zeleniny, skořápky z vajec, kávové a čajové zbytky, listí, trávu, slámu, piliny ale i na nalámané zahradní odpady nebo třeba na trus malých zvířat využít hnědé popelnice s nápisem BIO.

„Dali jsme lidem možnost, aby pokud nebudou mít o nové popelnice zájem, jejich přistavení odmítli. Ukázalo se ale, že zájem mají," potěšil starostku Říhovou odpovědný přístup lidí k třídění odpadu, protože nádobu na bioodpad odmítlo jen několik jedinců.

Svoz bioodpadu probíhá v Oseku pravidelně každé pondělí. „Každý týden odvezeme na kompostárnu dva plné svozové vozy. Jedná se hlavně o trávu a větve, ale i o odpad z kuchyní. Nejlépe třídí bioodpady lidé v rodinných domcích, problematičtější třídění odpadů je zatím v panelových domech, kde někteří obyvatelé používají biopopelnici jako běžnou popelnici na komunální odpad. Ničí tím ostatním spolubydlícím jejich snahu a nám přidělávají práci, protože tenhle odpad musíme svézt samostatně a vyhodit do netříděného odpadu," popsal první zkušenosti s bioodpadem jednatel Služeb města Oseka Vojtěch Mašek. Věří, že i na sídlišti se situace změní a nebude nutné třídění u problémových panelových domů zrušit.

Třídění a likvidace bioodpadu není pro Služby města Oseka ziskovou záležitostí. Cílem je snížit objem komunálního odpadu a tím i náklady na něj. Náklady na svoz a likvidaci bioodpadů jsou totiž přibližně čtyřikrát nižší než náklady na ostatní tříděné odpady.

Důležité je i snížit počet černých skládek, které dříve často vznikaly poblíž zahrádkářských kolonií.(ot)