Žáci 3.A ZŠ Plynárenská zpracovali pro děti z mateřské školy výukový program zaměřený na životní prostředí, ekologii a především třídění odpadu. Zábavná výuka včera probíhala na hřišti základní školy. Děti z mateřské školy Na Spojce seděly na dřevěných lavicích a pozorně poslouchaly své starší kamarády. Ti představovali různé druhy domácího odpadu a ukazovali, co patří do jakého kontejneru. Malí předškoláci nadšeně reagovali na dotazy. Bylo pozoruhodné, kolik věcí již znali. Akce pokračovala soutěžemi, při kterých si malé žáčky vzali pod patronát ti větší, aby jim pomáhali. „Děti většinou vědí, kam co patří. Myslím, že přes děti se dá také výchovně působit na rodiče, kteří odpad zatím netřídí,“ říká Zdeňka Hamalová, učitelka z mateřské školy. Na o tázku, jestli doma třídí odpad, odpověděl malý Ondra Hájek: „Do modrýho, zelenýho a žlutýho.“