Podtrženo, sečteno! Výsledek? S dobrosrdečností lidí v okrese Teplice to vůbec není špatné. Tříkrálová sbírka tu má letos rekordní výtěžek. Dárci do pokladniček koledníků vhodili na ulicích necelých 100 tisíc korun.

„Vybralo by se i více peněz, ale pro sbírku nebylo letos zrovna dobré počasí. Děti nám v ulicích venku hodně mrzly,“ uvedla Karolína Jírová z Oblastní charity Teplice, která regionální sbírku spolupořádala.

O deset tisíc více

Konečný účet místní charity činí přesně 92 114 korun, což je přibližně o 10 tisíc více než vloni. „Pomáhali skauti, salesiáni, farnost v Jeníkově a zapojily se také školy. Vybrané peníze půjdou zčásti do fondu sociálně slabých, sociálně znevýhodněných a také na konkrétní dlouhodobě nemocné osoby,“ dodala Jírová.

Jedna z letošních částí jubilejní dvacáté Tříkrálové sbírky proběhla například v Proseticích, na sídlišti v okolí Salesiánského střediska Štěpána Trochty. „Nebyli jsme před obchody, ale oslovili jsme skupinky na ulici i domácnosti. Lidé byli vstřícní, někteří byli předem informováni dětmi, že se akce zúčastní, a těšili se na jejich zpěv,“ informovala Hana Machová ze salesiánského střediska.

Domácí násilí je velký problém, za který se mnoho lidí stydí. A neřeší to.
Sami a bez peněz? Mobilní aplikace pomůže týraným ženám, seniorům i bezdomovcům

Akci tam zorganizoval pedagog volného času Tomáš Mareš. Oslovil děti, které služby tamějšího střediska využívají. „Děti podle něj sbírku vnímaly pozitivně, nevadilo jim ani odmítnutí, byly příjemně naladěné. Měly radost z každého setkání i příspěvku,“ tlumočila Machová s tím, že salesiáni se do sbírky aktivně zapojují už řadu let.

Tepličané letos vhozením příspěvku do kasiček pomohli například malému Péťovi z Krupky, který trpí nemocí motýlích křídel a rodina na financování péče sama nestačí.

Zapojila se i Krupka

Část vybraných peněz aktuálně pomůže také v rámci další veřejné sbírky, kterou vyhlásilo město Krupka. To se z mimořádně závažných a výjimečných důvodů, jak uvádí na webových stránkách, rozhodlo uspořádat veřejnou sbírku určenou pro nákup zdravotnických pomůcek a úhradu nákladů spojených s náročnou léčbou chronické obstrukční plicní nemoci obyvatelky města Simony Smékalové.

„Po několikaletém rozvoji této choroby, kterou ani současná medicína neumí léčit, ale pouze ji dokáže zpomalovat, je nemocná závislá na soustavném a prakticky celodenním inhalování kyslíku na speciálním přístroji,“ vysvětlilo vyhlášení sbírky na webu vedení města.

Teplická nemocnice
Teplická nemocnice Krajské zdravotní kvůli zvýšené nemocnosti omezuje návštěvy

Vzhledem k velmi těžkému stádiu nemoci, kdy je kvalita jejího života velmi špatná a při častém výrazném zhoršení příznaků může dojít i k ohrožení života, byla pacientka vybrána a zařazena mezi čekatele na provedení plicní transplantace.

Tříkrálová sbírka je jedna z největších charitativních akcí v Česku. Koledníci letos po celé republice vybrali rekordních 128 milionů korun, jak vyplývá z údajů těsně před sečtením peněz z veškerých pokladniček. „To je dobrá zpráva i o štědrosti dárců, našich spoluobčanů,“ komentoval předběžný výsledek ředitel Charity Česká republika Lukáš Curylo.