Diecézní administrátor Richard Kirbs v červenci uvedl, že farnost byla do finanční tísně vehnána záměrně vlastními lidmi. Farář Jiří Voleský tehdy obvinění ze záměrné ztrátovosti hospodaření odmítl.
Hlavním problémem byl loňský nákup briketárny v Klenči u Roudnice, za niž farnost utratila 12 milionů korun a zároveň převzala závazky za dalších 8,8 milionu korun. Provoz byl navíc podle správce ztrátový a není možné ho využít k uspokojování pohledávek. Kvůli tomu byl nakonec vyhlášen rovnou konkurz.

Návrh na insolvenční řízení podala v červenci dřevařská firma Fine Dream, které prý farnost dluží 1,33 milionu korun, a nezůstala osamocena. Mezi věřiteli jsou finanční úřady, dodavatelé i původní vlastník pily Jannis Mesochoridis, který požaduje necelých deset milionů korun.
Soud obdržel celkem 49 přihlášek pohledávek v celkové výši 38,4 milionu korun, včetně čtyřmilionové pohledávky litoměřické diecéze. Zatím soud uznal jen asi polovinu z nich. Diecézní administrátor Kirbs ve svém vlastním insolvenčním návrhu obvinil vedení farnosti ze špatného hospodaření, které podle něj bylo záměrné.

Zastaralá výroba

„Už od počátku muselo být jasné, že podnikatelský záměr je pofidérní a případná ziskovost by nemohla stačit na pokrytí investovaných prostředků,“ uvedl v insolvenčním návrhu Kirbs. Výroba prý byla zastaralá, a navíc ji srážely nevýhodné smlouvy s právníky a dalšími poradci. Kirbs chce napadnout všechny kupní smlouvy, protože podle něj za farnost jednali lidé, kteří k tomu neměli právo.
Farář Voleský to odmítá. „Pilu v Klenči jsme koupili proto, abychom měli kde zpracovávat dřevo z našich lesů. Zpracovávali jsme ho na dřevěné brikety a palety a rozjížděli i výrobu řeziva. Chtěli jsme získat bankovní půjčku, abychom mohli hospodaření pily zlepšit a dostat ho do zisku, ale nebylo nám to umožněno. K církvi se prý podobné podnikání nehodí,“ řekl v létě Voleský.

Podle dokumentů diecéze je celkový majetek farnosti odhadován na 83,7 milionu, správce uvádí minimálně 80,4 milionu. Spadají do něj nejen přidružené farnosti v Chabařovicích, Řehlovicích, Předlicích a ve Stebnu, ale i rozsáhlé pozemky, lesy, dobývací prostor a řada movitých kulturních památek. Cena nemovitostí se odhaduje asi na 33,5 milionu korun, movitých památek pak na 44,3 milionu.
Tržní hodnota majetku bude ale zřejmě o dost nižší. „Je třeba poznamenat, že například kostely nebylo možné ocenit obvyklou cenou a musel být použit nákladový postup,“ uvedl správce Klaudy.
Součástí majetku jsou ale i jiné věci. Mezi automobily figuruje terénní Suzuki Grand Vitara pořízená zřejmě v poslední době na leasing. Pokud dojde na prodej, zřejmě bude k mání i obraz papeže Jana Pavla s vlastnoručním podpisem. (čtk)