Při platbě jednotlivého jízdného z elektronické peněženky zůstává, že cestující může za zvýhodněných podmínek přestupovat.
Časový limit pro přestup u jízdenky pro jedno pásmo zůstává 30 minut od nástupu do 1. spoje. Časový limit pro přestup u jízdenky pro obě pásma je 60 minut od nástupu do 1. spoje. Na zlevněné jízdné placené v hotovosti nebo z čipové karty - elektronické peněženky, mají nárok cestující do dosažení 15 let věku. Děti mladší šesti let jezdí zdarma.

A jak budou nové ceny vypadat? Základní jízdné placené v prvním spoji čipovou kartou bude pro dospělého 13,40 korun, v druhém pásmu pak 10,20 korun. Zlevněné (“dětské“) jízdné bude v prvním pásmu 10,20 korun a v druhém pásmu pak 7,40 korun.
V případě placení jízdného hotově to bude pro dospělého 15 korun pro první pásmo a 11 korun pro druhé pásmo. Zlevněné jízdné bude hotově pro první pásmo 11 korun a pro druhé pásmo pak 8 korun.
Úseky zařazené do 1. a 2. tarifního pásma zůstavají beze změny.

Změna vTeplické příměstské dopravě od 1. 1. 2008

Návrh změn dopravy v oblasti vychází zprojednaných návrhů a požadavků místních samospráv a významných zaměstnavatelů vtomto regionu na zabezpečení dopravy a to především zdůvodu postupného náběhu výroby vpodnicích umístěných vKrupské průmyslové zóně PZ I, PZ II a PZ III. Vtéto souvislosti dochází k zavedení nové autobusové linky 585148 TEPLICE,OLYMPIA - KRUPKA,SOBĚCHLEBY - KRUPKA,UNČÍN - KRUPKA,BOHOSUDOV - KRUPKA - TEPLICE,OLYMPIA, která zajišťuje dopravní spojení z městských částí města Krupky do a ze zaměstnání v Krupské průmyslové zóně KPZ I, II, III a Olympie. Zajížděním většího počtu spojů stávajících linek do všech částí KPZ (I-III) by prodloužilo dobu jízdy do a ze zaměstnání o 12 až 15 minut. Navržené řešení je podstatně levnější než odklánění stávajících linek do PZK. Navržená linka navíc řeší přípoje z městských částí města Krupky do železniční stanice Krupka,Bohosudov pro vlakové spojení na trati 130 Děčín - Ústí nad Labem - Most - Chomutov, zejména pro dopravu dětí do škol a pracujících do zaměstnání mimo město Krupka. Navržená linka umožňuje větší variabilitu v případě změn časů v jednotlivých provozech KPZ než zásahy do celkového systému dopravní obslužnosti v oblasti Příměstská doprava Teplice. Vsouvislosti sneobjednáním osobní železniční dopravy na trati 132 Děčín – Oldřichov u Duchova je posílena doprava do Chlumce smožností přestupu na linku 512445 Děčín – Jílové – Libouchec – Telnice - Chlumec. Zároveň též dochází k vyřazení nevyužívaných spojů, zejména po ukončení činnosti na hraničním přechodu Cínovec. Všechny navržené změny a úpravy byly projednány smístními samosprávami.

TARIFNÍ PODMÍNKY najdete ZDE