Bez omezení naopak vyřídíte přihlášení k trvalému pobytu, hlášení adresy pro doručování, žádost o poskytování údajů z informačního systému a ukončení trvalého pobytu na území ČR