Tunelu, který má vést pod městem, aby odvedl tranzitní dopravu ze současného frekventovaného průtahu podél řeky. "Podle poslední verze tahové studie Most - Teplice je tunelová varianta ekonomicky efektivní. Vyšla v kladných číslech, měla být tedy možnost jejího financování z evropských zdrojů," informovala starostka.

V polovině září finální studii dostane k posouzení Centrální komisi Ministerstva dopravy.