Jedna z uvažovaných mimoúrovňových křižovatek se nejspíše dotkne stávajících vlastníků garáží v Bílině. „Z naší strany to například znamená podívat se do územního plánu a vytipovat v okolí uvažované stavby lokality, kde by například mohly vzniknout nové garáže. Jako náhrada za ty, které by v dotčené zóně tunelu nejspíše musely zmizet,“ uvedla starostka Bíliny Zuzana Schwarz Bařtipánová.

Na mysli měla dva velké kruhové prostory garáží naproti fotbalovému hřišti, u výjezdu z Bíliny na Most. Právě tam někde v ulici 5. května by měla vyrůst jedna z nadzemních částí stavby. „Chceme to řešit. Je to pro nás důležitá otázka dalších jednání, aby vlastníci o ně nepřišli bez náhrady,“ podotkla starostka.

Navrhovaný tranzitní podjezd Bíliny, který má vyřešit kritickou dopravní situaci na silnici I/13 ve městě, dostal v září minulého roku požehnání od Centrální komise Ministerstva dopravy. V prosinci pak komise schválila záměr celého projektu. ŘSD už připravuje podklady pro proces posouzení vlivů stavby na životní prostředí. Zároveň probíhá příprava na podrobný inženýrsko-geologický průzkum.

„V dubnu bude zpracována dokumentace pro oznámení záměru a poté bude podána žádost na Krajský úřad Ústeckého kraje, který v rámci zjišťovacího řízení rozhodne, jestli záměr stavby bude posuzován v procesu EIA,“ sdělila k dalšímu postupu Eva Semanová, která je v ŘSD pověřená vedením oddělení přípravy stavby.

Doprava přes město je jedním z největších problémů, který se řeší už desítky let. Bílinou podél řeky totiž vede tranzitní průtah. A to představuje stovky nákladních aut denně. Na řešení dopravy v minulosti poukazovala v městských anketách řada místních obyvatel. „Hluk a smrad z výfuků. To by mělo město řešit na prvním místě. Zatím se jim to ale příliš nedaří. O nějakém řešení silnice se mluví už dlouho, měl tu být obchvat a nic,“ napsal do jedné z diskuzí v anketě Milan Horák.

V rámci řešení dopravy v Bílině se v minulosti prověřovalo mnoho možných variant. Nejschůdnější se nakonec ukázal tunel, který povede od vlakového nádraží k fotbalovému stadionu. Na začátku i na konci se stavba napojí na stávající silnici I/13 ve čtyřpruhovém uspořádání. Hlavní důvod, proč byla nakonec tunelová varianta schválena, nebyl jen v samotné Bílině, ale v širším pohledu na celou silnici I/13. ŘSD stavbu tunelu v Bílině zahrnulo do tahové ekonomické studie, která zohlednila zejména plánované úpravy, které by mohly vést ke zrychlení na silnici I/13 ze současných 90 na 110 km/h.