„Pro nás je stavba průtahu zcela prioritní. Současný stav ve městě je neudržitelný. Denně nám městem projede 20 tisíc aut, převážně tranzitních,“ dodala starostka Bíliny Zuzana Schwarz Bařtipánová.

Informační schůzky v sídle městského úřadu v Bílině se vedle zástupců města a Ředitelství silnic a dálnic (ŘSD) zúčastnil také projektant studie tunelové varianty a zástupce dopravní policie. Možnosti řešení dopravní situace v oblasti Bíliny byly studovány již mnohokrát. Předchozí práce se zabývaly úpravami průtahu i přeložkami jak západním, tak i východním směrem.

Všechna navrhovaná řešení však byla enormně nákladná a zároveň málo efektivní. ŘSD ve spolupráci s Bílinou nakonec upravilo variantu „X“, tedy částečné přemostění estakádou s návazným menším tunelem, na variantu s pracovním názvem „Z“. Nová trasa obchvatu představuje kompletní svedení dopravy do tunelu pod velkou částí centra Bíliny. „Tímto řešením by cena stavby stála přibližně polovinu než varianta ‚X‘, která vychází na 6,5 miliard korun,“ vysvětlil základní rozdíl variant ředitel Správy Chomutov Martin Vidimský.

Navržený tunel vede přibližně od železniční stanice v Bílině před areál lázní Kyselka. „Současné technické řešení má šanci, aby bylo schválené Centrální komisí Ministerstva dopravy. Následně bude nutné projekt podrobit procesu vlivu stavby na životní prostředí,“ sdělil zástupce generálního ředitelství ŘSD Michal Vrabec.

Tunel by měl být v hloubce kolem 20 metrů pod povrchem. Koridor tunelu je vymezený železniční tratí a stávající silnicí I/13. „V rámci studie musíme ještě dořešit napojení nové trasy na silnici I/13. Otevřenou otázkou také zůstává možnost čtyřpruhového uspořádání tunelu,“ sdělil projektant Milan Koloušek. Z hlediska ražby tunelu jsou geologické poměry převážně příznivé. Výjimkou je počáteční část trasy tunelu u Kyselky a u vlakového nádraží. Radost z této varianty mají i ekologové. „Ochrání stávající i budoucí přírodní hodnoty v okolí města,“ uvedl Miroslav Patrik z Dětí Země s tím, že tato organizace hodně podobný návrh na výstavbu tunelu předložila už v roce 2007. Vyslyšen tehdy nebyl. Naopak se ekologové několikrát postavili proti výstavbě obchvatů nad zemí. Vidí v ní škodlivost pro přírodu.

Pro Bílinu je průtah důležitý, v době dopravních špiček projíždějí kolony aut městem několik desítek minut. „Jezdím často přes Bílinu do Mostu. Hlavně ráno je to očistec,“ povzdechl si řidič Jaroslav Smetana.

Řešení dopravní situace v Bílině je veřejné téma číslo jedna. Vedení města a chomutovská ŘSD se proto dohodlo na veřejném projednání aktuální studie tunelové varianty. Za přítomnosti projektanta a dalších odborníků se uskuteční 2. prosince v sídle městského úřadu.