Tento úsek dálnice je velmi frekventovaný a denně tudy projede až devět tisíc aut a kamiónů. Silničáři tento fakt zohlednili a vybrali termín pro uzavírku 3. října, protože v sousedním Německu mají státní svátek. Dá se tedy očekávat méně kamiónů.

Objízdná trasa vede z Knínic po I/13 směrem na Varvažov, dále po II/248 na Telnici až do Petrovic k nájezdu na D8. Druhá objízdná trase vede po I/13 směrem na Libouchec a po II/528 k obci Tisá a Petrovickému nájezdu na D8.(lal)