Oficiálně je již veden jako 37. ročník, ale původní členové, turisté TJ Lokomotiva Teplice, zdolávali tento kopeček již zdaleka dříve.

Zúčastnilo se celkem 84 osob. Počasí byl pro turistiku přímo ideální, pouze na vrcholu zůstalo po mrazech pár kluzkých míst, což však 95 % účastníků neodradilo od výstupu až na vrcholek. Kladem byl otevřený výstup na rozhlednu a hvězdárnu, doplněný krátkými přednáškami profesionálních hvězdářů.

Radost udělala i chuť dětí oddílu, z nichž vystoupalo až na rozhlednu více než 90 %. Pěkný výhled do okolí z Milešovky na všechny strany na sluncem osvětlené teplické údolí a celé Krušné hory byla odměnou za namáhavý pochod. Důkazem pak bylo pořízení nádherných fotek na památku i na pochlubení.

Trasy byly již klasicky zvoleny od 12 do 50 km. Na 50 km se bohužel přihlásil a vyrazil pouze jeden odvážný turista z Teplice a potvrdil přesvědčení organizátorů v dalším ročníku už s touto nejdelší trasou nepočítat. Na 36 km vyrazily dvě a na 26 km pouze čtyři osoby.

Mezi těmi, kteří absolvovali 12 a 18 km nechyběl ani, letos již devedesátiletý, Zbyněk Chabada z Krupky. Nutno je dodat, že na start nejkratších tras byli turisté vyvezeni autobusy do Žalan a Kostomlat, kdežto všichni ostatní na delší trasy vyrazili přímo z Teplic, kde pro ně byl vlastně pochod zahájen.

Všichni, kteří výlet poctivě odchodili, byli spokojeni. Někteří se spolu blíže seznámili, většina si pořídila množství fotografií na památku, všichni se dobře pobavili, a hlavně udělali hodně pro své vlastní tělo, což není vůbec zanedbatelné.

Organizátoři akce jsou zase vděční Obecnímu úřadu Bořislav, jejich radě v čele se starostou Alešem Navarou a správcem klubu OÚ Bořislav pana Kabourka, kteří již třetí turisty rok vzali pod svá ochranná křídla a umožnila tak důstojné ukončení výletu a cíl jejich putování v prostorách svého klubu.

Bohužel došlo k dalšímu úbytku restauračních zařízení v okolí. Například v Milešově, kde turisté měli své kontrolní stanoviště po celá léta v hospodě U mušketýra. Obdobně zmizela taková možnost i v Žalanech, kde byla zavřena restaurace U kapličky, a i jiné po trasách pochodů. Bohudíky se znovu zprovoznila restaurace přímo na Milešovce.

Takže ještě jednou veliký dík na závěr jmenovanému OÚ Bořislav. Dík samozřejmě patří i všem pořadatelům náročné akce, především pak i nečlenům oddílu. Tímto jsme několika slovy alespoň trochu přiblížili teplickým občanům, kteří takovou příležitost nevyužili, jak mohli strávit pár pěkných chvil v nádherném Středohoří, v tomto případě ještě za moc pěkného počasí.

Kromě účelně a přepychově stráveného dne, každý při odchodu na trasu, obdržel kousek pečiva, které bylo poskytnuto sponzorem oddílu pekárnou Pecud v Proboštově. Na závěr pak všichni, kteří prošli předepsanými kontrolami, dostali v cíli opět krásný porcelánový odznak s emblémem pochodu vyrobený sponzorem Český porcelán v Dubí.

Určitě byl každý spokojen, o čemž svědčí i to, že již pořadatelům slibovali další setkání nejméně na podzim na Loučení s turistickým rokem, o účasti v příštím roce ani nemluvě.

Bylo zřejmé, že zájemci o turistiku sledují nabídky i na internetu, jinak by přespolní ani nemohli o dění v Teplicích vědět. Zdejší turisté se již na další setkání také těší, protože vidí, že nedělají práci pro občany a veřejnost všeobecně nadarmo. Takže – „zdrávi došli“!

Za výbor oddílu turistiky TJ Lokomotiva Teplice předseda Alois Kittl