Jak se škole přecházelo na nový vzdělávací program?
Určitě jsme měli výhodu v tom, že jsme dostali ten milion a půl na tvorbu školního vzdělávacího programu (ŠVP) z grantu Evropského sociálního fondu. Svým způsobem z toho byli odměňováni za práci na ŠVP jak vyučující, tak i koordinátor a navíc jsme získali peníze na výukové software, na další pomůcky, vybavení a novou učebnu výpočetní techniky. A pak přišlo, že právní předpis nařizoval, že musíme najet na nové plány. A my jsme tu měli dobře zpracované fungujícící dlouhodobé učební plány. Na každou třídu byl doopravdy každý předmět rozpracovaný na osm let a už to bylo ověřené a fungovalo to.
Jaká závazná pravidla platí pro školy, které na nový program najíždějí?
Je to dané přímo ze zákona. Existuje rámcový vzdělávací plán, kde jsou přesná pravidla. Jsou zde přesně pojmenované klíčové kompetence, tedy co by dítě mělo umět, když vychází z deváté třídy. Rámcový vzdělávací plán je tlustá kniha, tedy už to vzbudilo vlnu nevole. Je tam přesně dáno, co se musí, průřezová témata, v jakých oblastech výchovy musíme děti vzdělávat a hlavně jsou tu důležité ty klíčové kompetence. Jak si však učivo ta která škola rozloží do čtyř let, jak předměty nazve, to již záleží na ní. Ale jsou zde uvedeny závazné výstupy, co dítě musí. Není to znalost, ale kompetence. To znamená, že s tím umí pracovat a používat v praxi. Je to vlastně znalost spojená s dovedností. Pak ještě musíme vycházet z rámcovéhu učebního plánu.