Kdo projíždí Teplicemi přes Alejní ulici, nemohl si nevšimnout rozkopané ulice u Billy. Mění se zde stará kanalizace, která už byla poruchová. Jde o druhou fázi výměny. Při loňských prázdninách se měnila stoka přímo v křižovatce s ulicí U Zámku. Letos přišel na řadu úsek mezi křižovatkou a přemostěním Alejní ulice.

Stávající kanalizace v Alejní ulici byla uvedená do provozu roku 1930 a už byla hodně poruchová. Špatný technický stav také prokázala kamerová prohlídka materiál byl zkorodovaný, chybí dno a v důsledku toho vznikají kaverny. Kanalizace prochází místní asfaltovou komunikaci, která je ve vlastnictví města. Počítejte zde s omezením provozu, a také je posunuta zastávka.

V rámci investiční akce SVS se pro rekonstrukci kanalizace použije beton vejčitého profilu (viiz foto) 700/1050 mm v délce několik desítek metrů.

Hotovo má být do konce září. Počítejte také s pokládkou nového povrchu.