„Získali jsme tím perfektní zázemí pro sportovní aktivity jak pro naše žáky, tak potom také v mimoškolní dobu,“ řekl Jiří Nekuda, ředitel hotelové školy.
Jak uvedla při slavnostním ceremoniálu hejtmanka, kraj má jako jednu s priorit cestovní ruch, a to ve spojení také s teplickou hotelovou školou, kde se na to připravují žáci. Hotelnictví a cestovní ruch má k sobě hodně blízko.
Škola tak, jak podotkla Jana Vaňhová, dostala další dárek. V minulých letech to byla nová školní jídelna, nyní to je tělocvična. Celkem tak investice kraje do teplické školy dosáhla v posledních letech sta milionů korun.


Páska byla přestřižena včera přímo v tělocvičně. Její součástí jsou také prostory s posilovacími stroji a další zázemí. Vše vyrostlo na zelené louce a částečně byly využity prostory původní tělocvičny. Zde vznikly další nové učebny. „Je zde také posilovna, takže i učitelé mohou v odpoledním čase pro sebe něco udělat,“ konstatoval Jiří Nekuda, ředitel školy.
Ve vestavbě vznikly tři nové učebny odborných předmětů, které škola kapacitně potřebovala. Jedna z učeben je určena pro výpočetní techniku, v dalších jsou interaktivní tabule, takže je vše směrováno do budoucna.


Stavba nové haly začala v létě 2008. Cena se pohybuje okolo 40 milionů.
Další investici, kterou by škola potřebovala, jak podotkl Jiří Nekuda, by byla směrována do výměny oken.