Návštěvníkům v sobotu zahraje dechovka „Junges Egerland“ a v kostele Nanebevstoupení Panny Marie budou prohlídky s výkladem a v neděli od 10 hodin proběhne slavnostní mše za účasti například biskupa Jana Baxanta, faráře Birknera či pátera Benno Beneše. O občerstvení bude postaráno. (kos)