V současné době je na obou místech provedená penetrace a vyrovnání povrchu, proto jsou místa na komunikacích bílá. Zpomalovací pásy budou dokončené v následujících dnech. Opatření má za cíl zvýšit bezpečnost chodců na frekventovaných úsecích komunikací.