Za narušenou statiku domu může hned několik faktorů najednou. Především dům stojí na navážce, která není příliš zpevněná a prakticky stále pracuje a pohybuje se. Částečně za to také mohou práce na rekonstrukci kanalizace, když se výkopem odkryla část domu.

Dělníci ale nemohli nic předem tušit. Jak vyšlo nakonec najevo, odpadní voda zřejmě neodtékala potrubím, jak měla, a místo toho se zadržovala přímo pod domem, kde vše podemlela. Původní základy domu nebyly už na začátku navíc patřičně zpevněny, což se také mohlo podepsat na tom, že nyní začal dům ujíždět.

Vedení obce nabídlo obyvatelům narušeného objektu náhradní provizorní bydlení. Rodina se postarala po své linii. Informaci o ujíždějícím domě přinesla v neděli večer televize. Pak se vše rozhýbalo.

Na místě se byl podívat statik. Objekt se opraví. Do té doby ale bude muset zůstat bez obyvatel. Bude se hlídat.