„S manželkou musím jezdit na polikliniku poměrně často. Chodí s berlemi, takže potřebuji zaparkovat co nejblíž vchodu. Ale najít volné místo u polikliniky byl vždycky horor. Už aby to nové parkoviště bylo hotové. Snad se to pak zlepší," doufá Jaroslav Kvasnička.


Dlouholetý problém s parkováním má vyřešit projekt revitalizace prostranství před objektem polikliniky, v jehož rámci bude nově vytvořeno 85 kolmých stání. Současně bude obnoveno 36 šikmých stání v ul. U nemocnice. Celkem tak bude nově k dispozici 131 parkovacích stání. Do projektu je zahrnuta i úprava přilehlých zelených i zpevněných ploch, umístění laviček a dalšího mobiliáře, vybudování nového veřejného osvětlení v celé ploše parkoviště a příjezdních komunikacích. Nově bude udělaná i kanalizace, vyřešeno odvodnění parkovišť a umístěna nová retenční nádrž včetně odlučovače ropných látek.
Cena vzešlá z veřejné podlimitní zakázky činí 8 milionů 260 tisíc korun včetně DPH. Stavbu trochu zkomplikovaly betonové desky, které se nečekaně objevily pod povrchem a bylo třeba je odstranit. Předání stavby do konce listopadu to ale neohrozí.

Parkoviště u polikliniky.


Akci finančně podpořil Ústecký kraj a částkou 4 miliony korun, kterou na svém nedávném zasedání schválili zastupitelé, přispěje ze svého rozpočtu město Teplice. „Děkujeme městu za podporu, která trvá léta a které si vážíme. Věřím, že bude pokračovat i do budoucna, kdy teplickou nemocnici čekají další významné investiční akce," uvedl předseda představenstva Krajské zdravotní, a. s. Jiří Novák, když včera v teplické nemocnici podepisoval smlouvu s primátorem Jaroslavem Kuberou.

Parkoviště u polikliniky.


„Spolupráce města a nemocnice trvá už dlouho, i když nejsme jejím zřizovatelem. Nemocnice ale slouží teplickým občanům a my jsme považovali za dobré pomoci. Většina lidí jezdí do nemocnice autem. V této části města je málo parkovacích míst obecně a plocha před poliklinikou byla nevyužitá. S nemocnicí budeme spolupracovat dál, je důležitá i modernizace přístrojového vybavení," uvedl primátor Kubera. Ten si poté společně se svými náměstky Radkou Růžičkovou a Hynkem Hanzou prohlédl, jak revitalizace prostranství před budovou polikliniky pokračuje

.Parkoviště u polikliniky.


Parkoviště s celkovou kapacitou 131 parkovacích míst u polikliniky bude pro návštěvníky polikliniky a nemocnice zdarma. Nebudou to ale poslední parkovací místa, která zde vzniknou. Další velkou investiční akcí, která se připravuje, bude výstavba čtyř operačních sálů a sterilizace, o které vás budeme informovat v některém z příštích vydání Deníku. Právě zde vznikne dalších 91 parkovacích míst. Ta by měla sloužit především pro personál nemocnice, který tak uvolní parkovací místa, která nyní využívá.

--------------------------------------------------

Jak to vidí opozice:

„Na samotné finanční investici pro teplickou nemocnici není nic špatného. Všichni Tepličané vědí, že daná situace před poliklinikou byla neúnosná," uvedl zastupitel Jiří Řehák. Jako problematické vidí to, že město z obecního rozpočtu poslalo peníze firmě Krajská zdravotní a. s. „Město Teplice nemá na chod nemocnice žádný vliv, ale peníze dává firmě, která je v posledních letech v plusu. To se to podniká, když tato firma dostane z krajského rozpočtu ročně zhruba 150 miliónů, vykáže pár miliónů zisk, který si skoro celý rozdělí mezi management," konstatoval na zastupitelstvu opoziční teplický zastupitel za Volbu Pro Teplice Jiří Řehák.

A vedení města na výroky opozice hned reaguje:

Opozice by občas potřebovala brýle

"Jiří Řehák kritizuje příspěvek města na výstavbu parkoviště před poliklinikou, kterou město nezřizuje. Důvod proč se město na výstavbě parkoviště podílelo je prostý. Poliklinika slouží občanům Teplic, takže postup města je logický. Město Teplice není zřizovatelem teplického gymnázia a přesto věnovalo gymnáziu stovky tisíc na jeho aktivity, které by mohlo věnovat vedení gymnázia místo výletu na Island. Mimochodem Jiří Řehák je krajský zastupitel a nevšiml jsem si, že by navrhl spolufinancování Severočeské filharmonie alespoň v rozsahu spolufinancování ústeckého divadla," komentuje Jaroslav Kubera, primátor Teplic.