První zmínky o Mikulovu sahají až k počátku 15. století, kdy se zde začalo s hledáním stříbra. Po čase zde opravdu stříbro našli a tím počal i rozvoj obce a později i horního města, čímž se obec přiřadila mezi ostatní hornická města v okolí jako byl například Cínovec a Krupka. V současnosti Mikulov láká turisty především v zimě. Právě z Mikulova vede lyžařský vlek na kopec Bouřnák. Menší lyžařský areál nabízí milovníkům zimních sportů sjezdovky různé obtížnosti, od cvičné louky až po „černý“ slalomový svah. V okolí si přijdou na své i běžkaři díky desítkám kilometrů pravidelně upravovaných tratí. Provozovatelem areálu je Sport Centrum Bouřňák, o.p.s. a Mikulov je jedním z jeho zakládajících členů. V létě jsou zde vhodné podmínky pro pěší i cykloturistiku. Krušné hory nabízejí mnoho krás.

Již třetím rokem sedí v křesle starosty Mikulova Ota Stehno. Místostarostou je Jan Turek. Oba jsou neuvolnění, tedy mají své zaměstnání a práci pro obec se pak věnují ve svém volném čase. Je k tomu potřeba určité nadšení a hlavně patriotismus. Obojí představitelům obce rozhodně nechybí.

Ing. Ota Stehno - starosta obce Mikulov

Povedlo se toho už poměrně dost

Starat se o obec, i když malou, není vůbec jednoduché, je potřeba shánět peníze, investovat, opravovat, stavět, podporovat. Mikulovu se podařilo několik dotací získat a mnohé aktivity samozřejmě financuje ze svého rozpočtu. Stejně jako téměř všechny obce a města, tak i Mikulov rekonstruuje a vyspravuje své komunikace. Mikulovskou radnici není možné přehlédnout, svítí totiž do okolí zelenou fasádou. Nově opravený dům se dále rekonstruuje. V rámci rekonstrukce se budou na úřadě také vyměňovat okna za plastová. „Získali jsme dotaci z programu obnovy venkova při Ústeckém kraji, ta pokryje 65 procent nákladů. Žádali jsme také o dotaci na zřízení pracoviště Czech Pointu a byla schválena,“ říká starosta. Mikulov obdržel dotaci od ministerstva životního prostředí na obnovu lesů poškozených imisemi. Jedná se o cca 4,5 hektarů, který má být vymýcen a znovu osázen listnáči i jehličnany. Mikulov je členem mikroregionu Bouřlivák, který sdružuje města Košťany a Hrob a obce Jeníkov a Moldava a nyní převzal veškerou účetní administrativu. Mikroregion získal v minulém roce od Ústeckého kraje dotaci na pořízení nového traktoru na zimní udržbu komunikací. Obec Mikulov v současné době nemá zpracovaný územní plán, nicméně s městem Dubí má v současné době podepsanou věřejnoprávní smlouvu, na základě které bude stavebním odborem Městského úřadu Dubí zpracována změna zastavěného území.

V obci to občas docela žije

V Mikulově se daří také kultuře. Na srpen se připravuje již 7. ročník myslivecké slavnosti pořádané mysliveckým sdružením Vápenice a také výstava historie obce a okolí, železnice a hornictví, pořádaná obcí. Výstava fotografií a předmětů s vazbou k obci se koná již potřetí. Jako loni, bude vyhlášena soutěž o nejlepší koláč a pro děti soutěž o nejhezčí obrázek. Starosta vyjádřil přání, aby se výstava stala tradicí a dala třeba podnět ke vzniku stálé expozice. Myšlenka pokračuje dál v tom, že by obec mohla mít takové jakési své muzeum. Přemýšlelo se o vhodné budově a nabízela se myšlenka staré mikulovské hrázděnky. Stylová budova by si ovšem vyžádala velkou investici. Rekonstrukce by musela probíhat za přítomnosti památkářů a samotné opravy by vyšly na více peněz, než kdyby se nechala postavit nová budova. „To je bohužel nad naše finanční možnosti,“ uvažuje starosta. Letošní oslavy zpestří zapůjčené kroje z muzea paní Čurdové v Kněževsi. Starosta vysvětlil, že k vidění bude český, moravský, slezský a slovenský kroj.

Jednou z velkých dominant obce je i kostel na náměstí. Bohužel je zároveň poměrně problematickou otázkou. Svatostánek spadá pod hrobskou farnost římskokatolické církve, která jej v současné době nevyužívá. Mikulovští radní zvažují možnost převodu kostela do obecního majetku, to by ale znamenalo další závazky pro Mikulov, protože kostel potřebuje opravy stavebního rázu.
Mikulov se může pochlubit, jako jedna z mála obcí, svým vodovodem, kanalizací a čistírnou odpadních vod. V příštím roce plánuje obec zvýšit kapacitu zásoby pitné vody.

Kultura a zábava má svou tradici

Mikulovští se ve své obci rozhodně nenudí. Během roku se v obci koná hned několik kulturně zábavních akcí, které se již stávají tradicí. Jednou z nich je například myslivecká slavnost a výstava historie obce a okolí, železnice, hornictví. Obě akce se letos uskuteční ve dnech 29.8. až 30.8. Myslivecká slavnost začne v sobotu 29.8. ve 13 hodin koncertem lovecké hudby v kostele sv. Mikuláše, o půl hodiny později pak vyrazí do obce slavnostní průvod. Na programu budou ukázky vábení zvěře, práce sokolníků, řezbářské práce. Od 17 hodin pak vystoupí skupina Maxim Turbulenc a pokračovat bude taneční zábava. Ve 20 hodin zazní obcí večerní troubení v podání mistra Evropy Jana Brtníka.
Mezi další již skoro tradiční akce patří masopust, drakiáda, závod motocyklů do vrchu nebo třeba nohejbalový turnaj. Nutno dodat, že akce bývají velmi zdařilé a veselé, proto si získaly oblibu lidí.

Mikulov - program myslivecké slavnosti