Taková je bilance slučování škol na Teplicku. A to vše již od září. Nedochází k žádnému rušení škol, ale pouze k jejich spojování. Nabídka oborů zůstane zachována. Rodiče současných i budoucích studentů tak nemusejí mít strach dát na tyto školy své děti. Ústecký kraj s nimi do budoucna rozhodně počítá. Nehledě na to, že sloučení by mělo prospět i těm „menším“ školám, které přecházejí pod větší. „Sloučením se Střední školou obchodu a služeb bude například vyřešen úbytek žáků v Střední škole textilní s tím, že bude vyhověno požadavkům trhu práce na absolventy textilních oborů vzdělání.