Policie již představitelům obce umožnila zveřejnit výsledky forenzního auditu. Vyplývají z něj nemalé finanční úniky. Audit mapoval období let 2009 a 2010. „Nebyly účtovány do pokladny částky vybírané od rodičů přijaté zálohy na stravné ve výši 500 korun na dítě. Došlo k zakrytí neodvedené hotovosti do pokladny,“ píše se například v závěrečné zprávě auditorů.

Je zde vyčíslen schodek na pokladně 49 093 korun, na který jako první upozornila účetní obce,vyslaná na kontrolu starostkou. Její odhad tak auditor potvrdil. „U přiložených paragonů máme podezření, že jsou falešné a razítka vypadají jako falza. Jsou přiloženy doklady, které jsou upraveny opakovaným přepisem. Jedná se o pokladní doklady v celkové výši 180 411 korun,“ konstatuje dále audit.

Auditoři kromě jiného ve zprávě uvádějí, že nehospodárně bylo organizací na mzdách účetní, která byla vedena zároveň jako vedoucí kuchyně, ročně vynaloženo 320 tisíc korun. „Zjistili jsme, že obsah práce, kterou paní účetní pro organizaci vykonávala, se dá pořídit za 70 tisíc korun ročně. Školka ale na mzdách a odvodech ročně vynaložila 393 tisíc korun,“ řekla starostka Jana Syslová.

Podle forenzního auditu je za hospodaření mateřské školy a za jeho zobrazení v účetních a finančních výkazech odpovědný statutární orgán organizace, jímž je ředitelka. Obec je zřizovatelem školky. „Pochybení v hospodaření jsou průkazná. Čekala bych, že ředitelka školky z toho vyvodí svoji osobní odpovědnost. Zatím se tak nestalo,“ sdělila starostka Syslová.

Redakce včera školku v Hrobčicích navštívila. Vyjádření ředitelky Šárky Procházkové se jí nepodařilo získat, protože podle vychovatelek je celý tento týden na dovolené. Mobilní telefon měla včera vypnutý. „Zjištěné skutečnosti mě samozřejmě vůbec netěší. Do budoucna věřím, že i zastupitelstvo bude určitě obezřetnější při přerozdělování veřejných prostředků,“ řekla Jana Syslová a dodala: „Chci rodiče ubezpečit, že v programu školky, péči o děti a všem, co se jich v chodu tohoto zařízení bezprostředně dotýká, se nic nemění. Interní ekonomická záležitost, která odhalila pochybení, se jich osobně nijak nedotkne.“

Pracovnice, která ve školce pracovala jako účetní, již z funkce odešla a uhradila část prověřovaného finančního úniku, respektive schodek v pokladně v řádu desítek tisíc korun.

Audit školky přišel obec zhruba na 46 tisíc korun.(kos)