V mikroregionu Teplice je pokles nejvýraznější, o 83 uchazečů, v mikroregionu Duchcov o 71 uchazečů, v mikroregionu Bílina o 69 uchazečů a v mikroregionu Krupka o 32 uchazečů.

Nejnižší míra nezaměstnanosti (9,64 %) je v mikroregionu Teplice, kde je největší nabídka volných míst. Úřad práve v Teplicích nabízel na konci března 478 pracovních možností v tomto mikroregionu. Nejvyšší míra nezaměstnanosti je naopak v mikroregionech Krupka (12,5 %) a Bílina (11,36 %). V mikroregionu Krupka však postupně vznikají nová místa u investorů v krupské průmyslové zóně a nezaměstnanost zde klesá.

Za připomenutí stojí nejvýznamnější zaměstnavatelé v průmyslové zóně, kteří v prvním pololetí letošního roku vytvořili či vytvoří až desítky volných pracovních míst. Firma Personna International CZ s.r.o. bude vyrábět holicí strojky a vytvoří až 220 nových pracovních míst. Dalším významným zaměstnavatelem v průmyslové zóně je ELBA Buerosysteme s.r.o., Praha, která se zabývá papírenskou výrobou a nabízí okolo 25 pracovních příležitostí. Pro Krupku bylo na konci března evidováno 65 pracovních míst a pro Bílinu dokonce 83.

V mikroregionu Bílina je však důvodem vysoké nezaměstnanosti hlavně velký podíl nekvalifikovaných uchazečů o zaměstnání. Začíná se stále více projevovat fakt, že nabídka pracovních míst se zvyšuje, ovšem je čím dál tím méně kvalitních a kvalifikovaných pracovníků. Obsadit některá místa je proto velice obtížné, když na ně nejsou lidi.

Mikroregion Duchcov je s mírou nezaměstnanosti 9,72 % na druhém místě hned za Teplicemi. Nabídka volných pracovních míst je zde také druhá nejlepší s volnými 91 místy. Zajímavé je, že Duchcov je jediným mikroregionem na Teplicku, kde v březnu klesl počet volných míst.

JAK SE POČÍTÁ NEZAMĚSTNANOST?

• Pro výpočet míry nezaměstnanosti v okrese Teplice se od 1.1.1997 používá jako základ tzv. pracovní síla, kterou na základě výsledků Výběrového šetření pracovních sil ČSÚ čtvrtletně propočítává a aktualizuje MPSV ČR - Správa služeb zaměstnanosti. Od července 2004 došlo ke změně metodiky výpočtu míry nezaměstnanosti. Touto změnou se sjednotil způsob výpočtu míry nezaměstnanosti v ČR s metodikou používanou v Evropské unii. Pro výpočet míry nezaměstnanosti jsou nyní bráni v úvahu jen tzv. dosažitelní uchazeči o zaměstnání, kterým žádné okolnosti nebrání v nástupu do pracovního poměru (např. nemoc, rekvalifikace atd.). Do základu pro výpočet míry nezaměstnanosti (pracovní síla) jsou nyní zahrnuti také zaměstnaní cizinci.
• Pro výpočet míry nezaměstnanosti v jednotlivých mikroregionech je od 1.2.2003 základem počet ekonomicky aktivních obyvatel z definitivních výsledků sčítání lidu k 1.3.2001. V souvislosti se změnou výpočtu míry registrované nezaměstnanosti na úrovni okresu došlo od května 2005 ke změně metodiky výpočtu i na úrovni mikroregionů a obcí (při výpočtu míry nezaměstnanosti se nyní i v obcích a mikroregionech vychází z počtu dosažitelných uchazečů o zaměstnání).