Prezentaci zaměstnavatelů pořádalo Okresní zastoupení Institutu trhu práce (ITP) v Teplicích ve spolupráci s Úřadem práce v Teplicích a teplickou okresní hospodářskou komorou.

„Byli jsme velmi mile překvapeni, tak velkou návštěvnost, konkrétně 923 lidí, jsme opravdu nečekali,“ říká Lenka Krebsová, vedoucí okresního pracoviště ITP Teplice. Dodává, že smyslem a podstatou akce bylo oslovení zaměstnanvatelů z různých odvětví podnikání a široké veřejnosti. zaměstnanci projektu ITP chtěli pořádáním této akce přispěšt k uspokojení potřeb obou skupin v oblasti nabídky a poptávky na trhu práce v Teplicích a přilehlém okolí.
Zájem zaměstnavatelů o prezentaci byl velký. O účast jich stálo asi 50, vybráni však byli pouze ti, kteří nabízeli konkrétní místa. Nabídky pracovních příležitostí se tak zůčastnilo 12 zaměstnavatelů.

Zpětnou vazbou o úspěšnosti akce je pořadatelům anketa mezi zaměstnavateli i účastníky. Z hlediska zaměstnavatelů splnila akce očekávání u 7 z nich, u 5 jen z části. Spokojenost s připravenými podmínka mi pro prezentaci vyjádřilo 10 zaměstnavatelů, 2 z části. Na tom, že podobné akce jsou opravdu přínosem, se shodlo také 10 prezentujících, 2 opět z části. Jednou z anketních otázek pro zaměstnavatele byl také kvalifikovaný odhad zájemců o práci. Dvě firmy uvedly, že se u jejich stolečku zastavilo méně než 10 uchazečů, u třech firem mezi 11 až 25 lidmi, u pěti zaměstnavatelů od 26 do 50 zájemců a zbylí dva prezentující zaznamenali zájem více než 50 lidí. O tom, že akce byla pro firmy velmi přínosná svědčí i fakt, že 9 z nich se s někým dohodlo na možném pracovním poměru. Všech 12 firem by se podobné akce zúčastnilo i v budoucnu.
Z hlediska návštěvníků byl vybrán pro vyhodnocení ankety vzorek 185 návštěvníků.

Více se dočtete v pondělí v teplickém deníku…