V teplickém školícím středisku policie přednášel vojenský instruktor. Kurz je dvoudenní. Ve včerejší, spíše teoretické části, si policisté zopakovali základní pravidla postupů první pomoci v situaci přímého a nepřímého ohrožení. Dnes přijde na řadu praxe v terénu.

Stejně jako muži v policejních uniformách vstřebávám informace instruktora. Laikovi se mohou zdát algoritmy první pomoci nerozeznatelné pro praxi armády a policie.

„Rozdíl mezi ošetřením vojáka v boji a první pomocí poskytovanou policisty je v tom, že vojáci jsou v naprosté většině muži mezi 18 a 35 lety, zdraví a vycvičení. Policisté se v terénu setkávají se všemi, od dětí po seniory, proto nejsou armádní postupy úplně přenositelné,“ vysvětluje mi instruktor, který má již poměrně dost zkušeností z bojišť a je také výsadkářem. Slouží v armádě, jeho jméno zůstává v utajení.

„V podmínkách armády je přímým ohrožením například pokračující střelba v terénu, nebo nálety. Policisté se musí vyrovnat například s dopravní nehodou na dálnici nebo s ošetřováním člověka na místě, kam postupuje dav při demonstraci,“ přidává k rozdílům armádních a policejních postupů záchrany policejní instruktor z teplického střediska Martin Bártl.

Jako první se proškolí jednotka z Libereckého kraje, postupně se mají vystřídat další. Dojde také na lidi ze záchranek. Systém, který aplikuje armádní postupy první pomoci do civilní praxe, vznikl v roce 2011.

Policisté, kteří již prošli standardním zdravotnickým výcvikem, se v Teplicích učí používat také nový zdravotnický materiál. (pem)