Když se před děti postaví voják v uniformě a názorně jim v rámci zdravotnické přípravy předvede, jak zachránit kamarádovi život, nebo jak se zachovat při živelných pohromách, má to úplně jinou váhu, než když se o to pokusí kdokoliv jiný.

V rámci projektu „Příprava občanů k obraně státu" pro 180 žáků 2. stupně Základní školy Bílá cesta v Teplicích připravili včera na celé dopoledne program vojáci z 31. pluku radiační, chemické a biologické ochrany Liberec.

Děti měly možnost dozvědět se jak funguje naše armáda, co je to branná výchova, proč jsme v NATO. Vyzkoušely si prakticky první pomoc, oblékaly si chemický oblek a masku a seznámily se s tím, co dokážou zbraně hromadného ničení nebo co dělat, když dojde k úniku chemických látek.

close Vojáci u školáků v ZŠ Nová ves, v Teplicích. zoom_in „Chceme děti prakticky připravit na situace, se kterými se mohou v dnešní době setkat jak přivolat první pomoc, naučí se první pomoc při úrazech, zlomeninách nebo při krvácení. Vojáci jim vysvětlí nebezpečí chemických havárií či zbraní, děti se dozvědí, jaká jsou protichemická opatření ochrany obyvatelstva, jaké jsou ochranné prostředky a také jak je používat. Věřím, že díky tomu, že si děti mohou některé věci vyzkoušet, se jim program, který jsme pro ně připravili, bude líbit," uvedla Daniela Hölzelová, projektová manažerka Ministerstva obrany ČR.

Jak jsme mezi dětmi zjišťovali, nejvíc je nadchlo vyprávění účastníka mise v Afghánistánu a také zdravotníků a pochvalovaly si i možnost vyzkoušet si chemické obleky a masky.

Příprava občanů k obraně státu je dlouhodobější projekt, který bude postupem času určen i pro střední školy a také pro širokou veřejnost, která se o tuto problematiku zajímá.

„Pokud se bude program žákům druhého stupně líbit, možná se sem vrátíme s programem i pro menší děti," řekla nám Daniela Hölzelová.