Ve dnech 2. 10. - 9. 10. 2009 učitelé teplického gymnázia: Jana Bartošová, Blanka Dvořáková, Monika Krausová, Jan Růžička a Marcela Řeháková navštívili Island.

Společně s kolegy ze střední školy v Kópavaguru (předměstí Reykjavíku) pracovali na projektu ESEI Education, Science and Environment Interactively (Přírodní vědy a environmentální výchova - interaktivní způsob vzdělávání). Tento projekt byl podpořen grantem z Islandu, Lichtenštejnska a Norska v rámci Finančního mechanismu EHP a Norského finančního mechanismu.

Smysl projektu

Cílem projektu je podpořit výuku environmentální výchovy a přírodních věd na středních školách s využitím moderní didaktické techniky. Učitelé proto navštívili geotermální elektrárnu, hydroelektrárny a interaktivní výstavu pomůcek pro fyziku.

Absolvovali přednášky o alternativních zdrojích energie, mimo jiné o automobilech na vodíkový pohon. Ve škole měli možnost zhlédnout výuku některých předmětů, věnovali se tvorbě webových stránek projektu a prezentací, které porovnávají obě země a budou využity pro výuku v ČR i na Islandu. I přes plné pracovní nasazení všichni ocenili krásu a jedinečnost islandské přírody.

V květnu 2010 Islanďané navštíví Teplice a společně s učiteli Gymnázia Teplice projekt dokončí.