Jsou to učitelé matematiky, kteří mají zájem pracovat při výuce s matematickým softwarem Mathematica a jeho nadstavbou Math@Desktop. Ubytováni jsou v hotelu Thermal a v Teplicích se jim velmi líbí. K tomu jistě přispěl zajímavý doprovodný program.

„Jedná se o přípravnou schůzku k novému projektu Comenius, který je o spolupráci evropských středních škol. Připravujeme nový matematický projekt, ve kterém se bude používat software Mathematica a Math@Desktop,“ vysvětluje Ilona Kuboňová, učitelka matematiky a fyziky na teplickém gymnáziu a koordinátorka projektu. V únoru chtějí učitelé požádat o grant, takže v současnosti se připravuje žádost. „Společně se domlouváme o tom, co konkrétně chceme dělat, kde budou projektová setkání a různé další organizační věci. V červnu se dozvíme, jestli byl projekt přijat nebo ne,“ dodává Kuboňová.
Zatím se účastníci shodli, že každý rok budou v rámci projektu probíhat setkání, kam by měli přijet všichni účastníci. Některých setkání se zúčastní i studenti. Bude se dále pracovat se zmíněným softwarem, učitelé se budou dále školit. Někteří teprve začínají. Zapojí se také studenti a to tak, že budou vytvářet matematické projekty. „Výhodou tohoto softwaru je, že se používá i na vysoké škole. Kdo půjde studovat vysokou školu technického zaměření, tak bude tento software používat i dál.

Matematický software na Gymnáziu v Teplicích již při výuce používají, stejně tak na některých školách ostatních účastnických zemí. Teplické gymnázium bylo již dříve zapojeno do tříletého projektu Comenius. „Učitelé se softwarem již pracují, jsou vytvořené určité aplikace. Teď jsme se domluvili, že bychom v tom chtěli pokračovat dál. Hledali jsme další školy a chceme na to navázat,“ říká koordinátorka. Někde, jako například v Německu a Rakousku se tato softwarová učební pomůcka využívá již zhruba deset let. Většinou se však ještě software učí a získávají zkušenosti.

Na Gymnáziu v Teplicích se matematický software využívá především ve vyšších ročnících. Výhodou jsou připravené tzv. notebooky, které umožní studentům si vše vyzkoušet a naučit se s programem zacházet. Učitelka matematiky a účastnice setkání Jana Bartošová vyzdvihla výhody nadstavby základního softwaru . Ten zrychluje vyučování a umožňuje zabývat se i složitějšími příklady. Může sloužit i pro zpětnou kontrolu výsledku. I studenti prý takovou pomůcku vítají.