Návštěvníci si mohou vyzkoušet předávání signálů mezi stanicemi pomocí telefonu na kličku, zazvonit elektricky i mechanicky pomocí zvonků, vyfotografovat se s panem výpravčím a nebo si rozsvítit předzvěst.

Expozice bude otevřena od 10 do 16 hodin. Je možnost si zakoupit pohlednice Moldavské dráhy a nalepit známku vydanou ke 130. výročí tratě. Kdo si přinese památníček dostane razítko.