Z pozvaných hostů se zúčastnil exministr životního prostředí Ivan Dejmal, zástupce Severočeských dolů Vladimír Budinský a místostarosta Horního Jiřetína Vladimír Buřt. Omluvili se exponenti Mostecké uhelné společnosti a postrádáni byli zástupci Ústeckého kraje.
„ Ekologické limity byly stanoveny na počátku 90. let pro zabezpečení energie a jistotu pro severočeské obce “ vysvětlil v úvodu Ivan Dejmal. Kromě mnohých negativních vlivů v postižené pánevní oblasti, které vedly k prosazení limitů, zmínil i zdravotní stav obyvatelstva. Statistiky prokázaly, že nejvíce byli postiženi obyvatelé, kteří se dvakrát i třikrát stěhovali z likvidovaných obcí.
Souběžně s ekologickými limity měla probíhat i restrukturalizace průmyslu, místo spalování využívat uhlí např. v chemickémprůmyslu.Vzhledem k nepřítomnosti Mostecké uhelné společnosti se převážně osečtí občané ptali Vladimíra Budínského na předpokládané prolomení limitů Severočeských dolů. Hovořilo se o strachu občanů, že by jednou mohl být důlní činností ohrožen i Osek a o odpovědnosti vlády prosadit do budoucna odepsání zásob u sídel, pod kterými se nachází uhlí. Diskutovalo se o „dírách“ v zákonech, které stále znejisťují obyvatele v pokrušnohorské pánvi. O tom, že by obce měly více společně posilovat své sebevědomí vůči největším podnikatelským subjektům v regionu. O nezbytné komunikaci mezi důlními společnostmi a obcemi i o tom, že do severních Čech sice přicházejí na obnovu krajiny velké finanční prostředky, ale nebývají efektivně využívány zejména v obcích, které byly těžbou nejvíce zasaženy. O tom, že doly už konečně ukládají finanční prostředky na následné rekultivace.