Odebrané vzorky ryb a vody putovaly k laboratorním rozborům veterinární správě v Teplicích. Záležitost řeší oddělení životního prostředí v Bílině za součinnosti magistrátu města Mostu. Znečištění vody podle rybářů nepřežili kapři, sumci, líni, tloušti a další druhy včetně štik.

„Případ monitoruje i Česká inspekce životního prostředí, která byla dne 2. května v 19.12 kontaktována dispečinkem Povodí Ohře. Zároveň inspekce vyzvala Městský úřad Bílina ke svolání koordinační schůzky, respektive vyjasnění stanovisek všech dotčených orgánů a organizací k znečištění řeky Bíliny spojené s řešeným úhynem ryb,“ uvedl mluvčí inspekce Jiří Ovečka. Dodal, že vlastním šetřením ani z informací od ostatních orgánů inspektoři životního prostředí nezjistili větší úhyn ryb než řádově jednotky kusů.